top of page
ingmarasö 17.jpeg

Vi på Ingmarsö

Brrr..är det verkligen April? känns som mars..fördel är att vårblommorna får finnas lite längre, idag soligt men hårt nordlig kall vind. 4 bofasta öbor fyller år idag - hurra hurra för er  Vi välkomnar 3 nya öbor till vårt samhälle - en nyfödd o 2 inflyttare.

Imorgon 23/4 kommer bokbåten med nytt lass härliga böcker, glöm inte lämna tillbaka lånade böcker idag (eller ta med till båten imorgon) Onsdag 24/4 ses vi 18,30 på Lurkan för info om Hattes lada.

På lördag 27/4 är det full fart på Lurkan med både årsmöte (garagen) och film - "Nille på Ringsö" - från storstad till glesbyggdsö kl 13 samt att ÅVCn öppnar för säsongen 11-15.

4/5 är det öppet Hus och visning av "nya" Norrgården 14-16, museet och gårdmejeriet kommer också ha öppet.

Håll tummarna för varmare vindar och njut av veckan. Tack för idag! // Lotta

Lottas spalt

v17

Lottas spalt

v20 (13/19 maj)

Sol & värme, maskrosor,båt och trädgårdsfix-tänk vad härligt det är ändå! Den här veckan fyller 2 bofasta öbor år - GRATTIS till er ❤️ Missade man filmen om Nille finns den att hyra på biblioteket - bra va! den här veckan kommer läkarbåten om man har behov (Djurö vårdcentral) kommande helg är det pingst och nästa vecka är det både städfixarkväll på Lurkan (23/5 från 16,00) årsmöte i byalaget (25/5) o förtidsröstning för EU-val också det 25/5 allt på Lurkan. Åkrarna är delvis plöjda, 3 nya kvigor har anlänt till ön,träden spirar (snart kommer körsbärsblommorna!) på lördag (18/5) har ÅVCn öppet 11-15. Ikväll är det bibliotek och allt känns bara fantastiskt bra! Kram Lotta

Förskola/skola

Det har funnits skolverksamhet på Ingmarsö sedan över 100 år tillbaka. Skolan ligger mitt på ön och där finns även ett bibliotek och en lekplats. I skolan har det gått barn från förskoleålder till årskurs 5. Just nu är själva skolan "malpåse" men i förskolan går det ca 20 barn. De större barnen åker till närliggande öar som Svartsö och Ljusterö för att gå i skolan. Det finns en förhoppning om att kunna starta upp skolan igen i framtiden.

Ingmarsö

Räddningsvärn

Ingmarsö har ett väl fungerande räddningsvärn med 9 frivilliga “brandmän”. Man har kontinuerligt övningar och får då och då rycka ut för att släcka markbränder mm. Samtliga anslutna är utbildade i HLR och har gått kurs för öns hjärtstartare som finns uppsatt på affären.

Vid nöd ring 112

Ingmarsö

Åsättra garagen

ÅGEF bildades 2015 när företagarföreningen lades ned. Vi förvaltar idag (2024) 72 garageplatser ytterligare 4 a platser är i projekterade och det finns plats att bygga fler garage. Marken som var arrenderad ägs nu mer av föreningen så vi är framtidsskyddade.

 

Du som har fastighet på ön utan vägförbindelse är välkommen som medlem. Idag har vi ingen väntelista och vi vet aldrig när något garage blir till salu. Men anmäl dig om du har ett intresse att förvärva ett garage. Du anmäler dig till ordförande Christer Deckmark christer.deckmark@btinternet.com 

Hur ön kan se ut en somrig dag
Lurkan.jpg

Bygdegården lurkan

Lurkan - öns bygdegård  sedan 1961.

Lokalen används till olika aktiviteter för alla medlemmar. Här kan man spela biljard och pingis eller yoga. Vi har även utställningar, temadagar och biovisningar (vi är med i Swedish Film).

 

Vad betyder Lurkan? 
Ingmarsöborna kallas också Ingmarsösådarna. Såd eller sådfiskar samlas som
bekant i en fisksump och en lurka är ett annat ord för fisksump på “Ingmarsöiska” .
Lurkan är där alla sådfiskar samlas helt enkelt!

 

Vill du  hyra  Lurkan? 
Lokalen hyrs ut till privatpersoner för fester, firmatillställningar, seminarium, möten eller andra aktiviteter. Lokala föreningar kan hyra lokalen för t.ex. styrelsemöten och årsmöten.Kontakta bokningsansvarig Marie på email lurkan.ingmarso@hotmail.com eller mobil 0739-593650

 

Priser för hyra av Lurkan:
1 200 SEK/dygn för medlem
2 000 SEK/dygn för icke medlem

 

Medlemsavgifter år 2023: 
Vuxen 18-100 år:  150 SEK/person
Familj (2 vuxna + x antal barn under 18 år): 300 SEK/familj

Betala via PG eller Swish och glöm inte att ange ditt namn.
PG: 6133 31-8
Swish: 123 344 45 36

 

Som medlem stödjer du föreningens verksamhet och vi kan fortsätta ha en fin lokal som alla kan ha glädje av.

Verksamhetsberättelse:

verksamhetsberättelse.pdf

Bygdegården lurkan

ingmarsö 14.jpeg

Vägförening

Vår styrelse bor ju på olika ställen på ön, MEN VI SER INTE ALLT! Därför är vi väldigt tacksamma för all information som ni alla kan och vill ge oss. Vår mejladress är vagforeningen@ingmarso.se, använd den MYCKET.

 

Tunga transporter​

Kontakta alltid Vägföreningen inför tunga transporter. Tung transport ska generellt sett undvikas då vägen är blöt. Rekommenderat axeltryck är maximalt 5 ton.Historia

Historia

Ett första embryo till en vägförening på Ingmarsö var 1958 när man förhandlade sig till ett bidrag för att hålla vägarna så is och snöfria så att man kunde framföra häst med vagn utan problem. Den 25 augusti 1966 skickades en ansökan om att få bilda en vägsamfällighet på Ingmarsö underskrivet av vägstyrelsen för ”Ingmarsö väghållningsskyldige” Oskar Eriksson, Lennart Malmgren, Lars Ljungberg, Kjell Andersson och Voldemar Zeisig, Först den 1 januari 1977 kunde samfälligheten Ingmarsö vägförening starta. Då valdes Per-Oskar Eriksson till ordförande.

 

Protokoll Årsstämma 2023

Protokoll extra stämma 221126

Protokoll Årsstämma 2022

Nyhetsbrev 2022-03-02

Protokoll Årsstämma 2021

Information från Vägföreningen 5 maj 2020

Informationsbrev 230508

Vägföreningen

670 (1).jpeg

Ingmarsö fiskehamnsförening

Ingmarsös fiskehamnsförening sköter om och hyr ut brygg- och bod-platser i norra hamnen. Läs mer på deras hemsida https://www.ingmarsofiskhamnsforening.se/

Ingmarsö fiskehamns-förening

ingmarasö 12.jpeg

Ingmarsö byalag

Ingmarsö byalag

Ingmarsö Byalag är en ideell förening som verkar för öns bästa och tar sig an frågor som inte hanteras av andra föreningar. Byalaget bildades också för att öka samverkan mellan öns föreningar. Du är medlem i byalaget om du äger fastighet med fastighetsbeteckning Ingmarsö eller är myndig och mantalsskriven på ön.

 

Byalaget arbetar för att samhällsservicen på ön ska vara likvärdig med den på fastlandet och tar tillvara på medlemmarnas intressen gentemot kommun och region. För aktuell information läs aktuell verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan.

 

Om du har förslag på frågor som du vill att byalaget ska lyfta så hör av dig till någon i Byalagets styrelse eller på byalaget@ingmarso.se.


Byalaget tar inte ut någon medlemsavgift och därför är alla bidrag, stora som små, viktiga.

Swisha till 1236157879

PG 920997-4
 

Här hittar du information från byalaget

I verksamhetsplanen beskriver vi vilka frågor vi planerar att arbeta med under verksamhetsåret, den presenteras på årsmötet. När det finns ny information i en fråga gör vi i styrelsen ett inlägg på facebooksidan "Ingmarsö samåkning och annat viktigt som berör oss på ön". Vid behov anordnas informationsmöten i olika aktuella frågor, mötena annonseras på anslagstavlor på ön och på facebooksidan "Ingmarsö samåkning och annat viktigt som berör oss på ön". Det går alltid bra att kontakta oss i styrelsen om man undrar över något.

Om Ingmarsö byalag

Du är välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen direkt eller mejla till  byalaget@ingmarso.se

 

Valberedning

Åsa Furuhagen, sammankallande
Stefan Ljungberg
Lars Westling

Byalagets styrelse

Byalagets styrelse vald vid årsmötet 2023

Funktion

Ordförande

Vice ordförande

Kassör

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

 

 

 

Namn

Pia Lille

Victor Wahlcrantz

Karin Gällnö

Cicci Renström-Suurna

Fredrik Runsiö

Matti Müller

Sara Furuhagen

Helena Helgö

William Anderson

 

 

 

Telefon

0730567042

0762167352

0704431693

0708755317

0706290336

0704455875

0739061439

0763982769

0705589595

Skärgårdsrådet i Österåkers kommun arbetar med frågor som är viktiga för kommunens skärgård. Rådet medverkar bland annat i kommunens planarbeten för att värna om skärgårdens natur och kulturvärden.

Skärgårdsrådet fungerar som en remissinstans till nämnderna i frågor som har betydelse för kommunens skärgård.

Ingmarsö Byalag har en representant i skärgårdsrådet som utses av byalagets styrelse.

Länk till Skärgårdsrådet på kommunens hemsida

Skärgårdsrådet

bottom of page