top of page
ingmarasö 17.jpeg

Vi på Ingmarsö

Lottas spalt

v29 (15-21 juli)

v24 (10 juni - 16 juni)

TACK till alla som kom o gjorde Ingmarsödagen så bra! Tack till er som sprang/som jobbade,/som spenderade pengar och som lyssnade.. tack tack tack. Den här veckan fyller 6 bofasta öbor år - GRATTIS till er! Idag måndag är det bibliotek 17-19- lämna tillbaka o låna nytt! bästa semesteraktiviteten- att läsa tycker jag och det ska jag göra för nu går jag på semester och Byalagets ordförande Pia tar över skrivandet några veckor. Imorgon 16/7 kan du träffa delar av Coops styrelse utanför affären mellan 15-16. På fredag är det konsert i missionshuset med Gertrud & Lise. Resultatlistorna från helgens Lopp finns på FB -Ingmarsö samåkning. Njut nu av ön, varandra,ledighet,sol o bad,läsning ettå annat korsord och annat mys. Kram Lotta (om ni inte hittar "LottasSpalt" på FB under kommande veckor så gå in på www.ingmarso.se och läs där - finns mycket annat skoj att läsa där också.)

ingmarasö 12.jpeg

Ingmarsö byalag

Ingmarsö Byalag är en ideell förening som verkar för öns bästa och tar sig an frågor som inte hanteras av andra föreningar. Byalaget arbetar för att samhällsservicen på ön ska vara likvärdig med den på fastlandet och tar tillvara på medlemmarnas intressen gentemot kommun och region. Byalaget bildades också för att öka samverkan mellan öns föreningar. Du är medlem i byalaget om du äger fastighet med fastighetsbeteckning Ingmarsö eller är myndig och mantalsskriven på ön. Det är byalaget som driver denna hemsida.

I verksamhetsplanen beskriver vi vilka frågor vi planerar att arbeta med under verksamhetsåret, den presenteras på årsmötet. Vid behov anordnas informationsmöten i olika aktuella frågor, mötena annonseras på anslagstavlor på ön och på facebooksidan "Ingmarsö samåkning och annat viktigt som berör oss på ön". Det går alltid bra att kontakta oss i styrelsen om man undrar över något.


Byalaget tar inte ut någon medlemsavgift och därför är alla bidrag, stora som små, viktiga.

Swisha till 1236157879

PG 920997-4

Byalagets stadgar i PDF format

Handlingar till årsmötet 2024:

Kallelse

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk rapport

Motioner

Protokoll

Om Ingmarsö byalag

Du är välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen direkt eller mejla till  byalaget@ingmarso.se

 

Valberedning

Christer Erlandsson
Stefan Ljungberg
Lars Westling

Byalagets styrelse

Byalagets styrelse vald vid årsmötet 2024

Funktion
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

 
 
 
Namn
Pia Lille
Victor Wahlcrantz
Karin Gällnö
Cicci Renström-Suurna
Fredrik Runsiö
Matti Müller
Sara Furuhagen
Helena Helgö
William Anderson
Henrik Petterson

DSC01445.jpg

Norrgårdsstiftelsen

Stiftelsen Ingmarsö Norrgård och Skola

Syskonen Viktoria och August Johansson föddes på Norrgården och brukade gården tillsammans efter sina föräldrar fram till i början på 50-talet. I testamentet efter syskonen från 1955 anges att ett visst överskott från fastigheten ska användas för åldringsvård inom Ljusterö Socken som senare kom att tillhöra Österåkers Kommun. Stiftelsen Ingmarsö Norrgård och Skola bildades av Österåkers kommun och Ingmarsö byalag i november 2006.  Stiftelsen äger och förvaltar Norrgårdens och missionshusets fastigheter. Stiftelsens ändamål är enligt stadgarna bland annat att ”verka för att bevara kulturmiljöer på Ingmarsö med dess egenart, naturvärden och landskapsbild”. 

Jordbruket

Sedan år 2022 arrenderar stiftelsen ut Norrgården till en jordbrukarfamilj. Detta möjliggjordes genom att stiftelsen genom en donation kunde bygga en ny arrendatorsbostad.

Villkoren i arrendeavtalet är bl. a att Ingmarsös jordbruksmarker ska hållas öppna med bete och slåtter.

Arrendatorns verksamhetsidé är att ha en mindre besättning mjölkkor, ett lokalt mejeri vid gården och försäljning bl. a i en gårdsbutik.

Norrgårds-stiftelsen

Lurkan_edited.jpg

Bygdegården lurkan

Lurkan - öns bygdegård  sedan 1961.

Lokalen används till olika aktiviteter för alla medlemmar. Här kan man spela biljard och pingis eller yoga. Vi har även utställningar, temadagar och biovisningar (vi är med i Swedish Film).

 

Vad betyder Lurkan? 
Ingmarsöborna kallas också Ingmarsösådarna. Såd eller sådfiskar samlas som
bekant i en fisksump och en lurka är ett annat ord för fisksump på “Ingmarsöiska” .
Lurkan är där alla sådfiskar samlas helt enkelt!

 

Vill du  hyra  Lurkan? 
Lokalen hyrs ut till privatpersoner för fester, firmatillställningar, seminarium, möten eller andra aktiviteter. Lokala föreningar kan hyra lokalen för t.ex. styrelsemöten och årsmöten.Kontakta bokningsansvarig Marie på email lurkan.ingmarso@hotmail.com eller mobil 0739-593650

 

Priser för hyra av Lurkan:
1 500 SEK/dygn för medlem
4 000 SEK/dygn för icke medlem

 

Medlemsavgifter: 
Vuxen 18-100 år:  150 SEK/person
Familj (2 vuxna + x antal barn under 18 år): 300 SEK/familj

Betala via PG eller Swish och glöm inte att ange ditt namn.
PG: 6133 31-8
Swish: 123 344 45 36

 

Som medlem stödjer du föreningens verksamhet och vi kan fortsätta ha en fin lokal som alla kan ha glädje av.

Verksamhetsberättelse:

verksamhetsberättelse.pdf

Bygdegården lurkan

ingmarsö 14.jpeg

Vägförening

Vår styrelse bor ju på olika ställen på ön, MEN VI SER INTE ALLT! Därför är vi väldigt tacksamma för all information som ni alla kan och vill ge oss. Vår mejladress är vagforeningen@ingmarso.se, använd den MYCKET.

 

Tunga transporter​

Kontakta alltid Vägföreningen inför tunga transporter. Tung transport ska generellt sett undvikas då vägen är blöt. Rekommenderat axeltryck är maximalt 5 ton.Historia

Historia

Ett första embryo till en vägförening på Ingmarsö var 1958 när man förhandlade sig till ett bidrag för att hålla vägarna så is och snöfria så att man kunde framföra häst med vagn utan problem. Den 25 augusti 1966 skickades en ansökan om att få bilda en vägsamfällighet på Ingmarsö underskrivet av vägstyrelsen för ”Ingmarsö väghållningsskyldige” Oskar Eriksson, Lennart Malmgren, Lars Ljungberg, Kjell Andersson och Voldemar Zeisig, Först den 1 januari 1977 kunde samfälligheten Ingmarsö vägförening starta. Då valdes Per-Oskar Eriksson till ordförande.

 

Protokoll Årsstämma 2023

Protokoll extra stämma 221126

Protokoll Årsstämma 2022

Nyhetsbrev 2022-03-02

Protokoll Årsstämma 2021

Information från Vägföreningen 5 maj 2020

Informationsbrev 230508

Vägföreningen

Ingmarsö fiskhamnsförening

Ingmarsö fiskehamnsförening sköter om och hyr ut brygg- och bod-platser i norra hamnen. Läs mer på deras hemsida https://www.ingmarsofiskhamnsforening.se/

Förskola/skola

Det har funnits skolverksamhet på Ingmarsö sedan över 100 år tillbaka. Skolan ligger mitt på ön och där finns även ett bibliotek och en lekplats. I skolan har det gått barn från förskoleålder till årskurs 5. Just nu är själva skolan "malpåse" men i förskolan går det ca 20 barn. De större barnen åker till närliggande öar som Svartsö och Ljusterö för att gå i skolan. Det finns en förhoppning om att kunna starta upp skolan igen i framtiden.

Ingmarsö

Räddningsvärn

Ingmarsö har ett väl fungerande räddningsvärn med 9 frivilliga “brandmän”. Man har kontinuerligt övningar och får då och då rycka ut för att släcka markbränder mm. Samtliga anslutna är utbildade i HLR och har gått kurs för öns hjärtstartare som finns uppsatt på affären.

Vid nöd ring 112

Ingmarsö

Åsättra garagen

ÅGEF bildades 2015, vi förvaltar idag (2024) 72 garageplatser ytterligare 4 platser är i projekterade och det finns plats att bygga fler garage. Marken som var arrenderad ägs nu mer av föreningen så vi är framtidsskyddade.

 

Du som har fastighet på ö utan vägförbindelse är välkommen som medlem. Idag har vi ingen väntelista och vi vet aldrig när något garage blir till salu. Men anmäl dig om du har ett intresse att förvärva ett garage. Du anmäler dig till ordförande Christer Deckmark christer.deckmark@btinternet.com 

Hur ön kan se ut en somrig dag
bottom of page