top of page
ingmarsö 18.jpeg

Kultur och historia

Hembygdsmuseet 

Ingmarsö hembygdsmuseum

Kontakt
FB: Ingmarsö Brottö Hembygdsmuseum
Mail: ingmarsomuseum@gmail.com
Följ Gamla bilder och minnen fr Ingmarsö skärgård på Facebook!

 

Mail: ingmarsomuseum@gmail.com (Obs mailen avläses inte dagligen)

För kontakt, till exempel gällande en extra öppning av museet, ring någon av nedanstående personer:

Eva Westling: 073-986 61 19

Mona Ryberg: 0704-560420

Barbro Moberg: 070-544 65 43

Robert Furuhagen: 073-545 59 22

Hans Torlén: 070-517 09 49

Ingmarsö missionshus

Vad hittar du på vårt museum?
Förutom gamla fina ting från en svunnen tid på våra öar, hittar du här historierna om öarna och deras folk – starka, vindbitna och envisa människor, som kämpat mot oväder, rysshärjningar, krig och långa, svarta vinternätter. Här hittar du  berättelser om glädjen och initiativkraften, som blivit ett signum för öarna.

 

 Historien börjar vid vikingatiden.


På Brottö har arkeologer funnit spår från denna tid, och redan på 1640-talet omnämndes Norrgården på en av det nyinrättade lantmäteriets kartor. Allt detta och fram till dagens datum, kan du se och läsa om på Tidslinjen i museet. Här finns skolan, missionshuset, dansbanan, jordgubbsodlingarna, sommargästerna och pensionaten.

ingmarsö svartvit 2.jpeg

Historia

Ingmarsö består egentligen av flera öar som har växt ihop i takt med landhöjningen; I väster Brottö och i öster Kålgårdsön. Namnet Ingmarsö härstammar inte från någon Ingmar utan kommer troligtvis från alla de ”inmarer” det vill säga insjöar som finns på ön. Det sägs att det har bott människor på ön sedan vikingatiden men en av de första skriftliga källorna på att det bor folk här är en jordebok från 1539. Det fanns då 4 gårdar på Ingmarsö som skulle betala skatt. Själva Ingmarsö klarade sig undan Rysshärjningarna vilka drabbade många öar i skärgården år 1719. Däremot blev Brottö utsatt och en gård brändes ner. På Brottö fanns det ett tegelbruk i slutet av 1800-talet som skeppade tegel in till byggena i stan. 

Kålgårdsön ägs idag till stora delar av Skärgårdsstiftelsen och är ett naturreservat med vandrings- och roddbåtsled över till Finnhamn. 

Den bofasta befolkningen på Ingmarsö har pendlat mellan 90-220 personer sedan 1800-talets slut. Runt 1920 började det byggas fritidshus vilket innebar att det också kom en helt ny typ av befolkning till ön; fritidsboende och deltidsboende. Med dem kom också möjligheten att försörja sig på andra typer av näringar än vad som varit möjligt tidigare. Precis nu som då så är skärgårdsfolket mångsysslare; förut var jakt, fiske och jordbruk viktiga näringar medan det idag till stor del handlar om hantverkstjänster, turism och transport.

 

 

Källor: Ingmarsö - Historia och historier från en ö som inte vill dö, Rolf Lengstrand

Ingmarsö – Husen, människorna och deras historia, Siv Franzon 

Ingmarsö historia

Ingmarsö_missionshus_July_2011b.jpg

Missionshuset

På Ingmarsö finns ett missionshus byggt 1904 som tas om hand av Ingmarsö frikyrkoförsamling. I missionshuset anordnas gudstjänster, konserter och andra evenemang. Precis som för många andra föreningar på ön är verksamheten beroende av frivilliga bidrag (Gåva till Ingmarsö Missionshus, plusgiro 414 03 62-7 Medlemsavgift till Ingmarsö Frikyrkoförsamling, 100:- per år)

Om Ingmarsö
missionshus

ingmarsö 7.jpeg

Kulturlandskap

Ingmarsö jordbrukslandskap

Markerna på Ingmarsö är präglade av hundratals år av småskaligt jordbruk. De små, flikiga betesmarkerna och vallarna finns kvar och det vackra landskapet och orörd skog lockar många besökare och fritidsboende till ön.

De senaste ca 50 åren har markerna brukats av en och samma lantbrukare. Han har successivt avvecklat sin verksamhet för att gå i pension och har ingen efterföljare. De flesta markerna ägs av olika ägare runt om på ön.

För ett antal år sedan insåg man att markerna riskerar att snabbt växa igen och sökte och fick bidrag till röjning och nya stängsel för en del marker. Några familjer har får som har betat och vinterfoder har skördats på markerna.

 

Ingmarsö Norrgård

Norrgården ägs av Stiftelsen Ingmarsö Norrgård och Skola, instiftare är Österåkers kommun och Ingmarsö Byalag. På gården finns de två bostadshusen, där det drivs Bed & Breakfast, de gamla ekonomibyggnaderna, varav två inrymmer Ingmarsö Brottö Hembygdsmuseum och ladugården. Markerna utgörs mest av skog men också åkermark vid Norrgården, Bastugärdet och Kvarngärdet

 

Ingmarsö Kulturlandskap

Norrgården är en lantbruksfastighet och stiftelsen administrerar landskapsvården som kallas för Ingmarsö Kulturlandskap. Ytterligare bidrag har erhållits till inköp av en del jordbruksmaskiner och redskap. Bidragsgivare har varit bland annat Leader, Länsstyrelsens skärgårdsmedel, Ö-fonden och Österåkers kommun. Frivilliga bidrag har kommit från boende på ön.

 

Nytt skede

På sikt går det dock inte att hålla kulturlandskapet levande med enbart ideella krafter. Djurhållningen har trots allt varit på hobbynivå och har inte gett något överskott. En önskan har varit att få en ny lantbrukare att ta över hela verksamheten. En av markägarna på ön har också insett detta och erbjöd sig att bekosta ett nytt bostadshus vilket är en förutsättning för att få en ny lantbrukare att ta över. Huset står klart och en lantbrukarfamilj flyttade in under 2022. De vill utveckla verksamheten på Norrgården och bruka markerna. En förutsättning för detta är byggnation av ett modernt kostall, Norrgårdsstiftelsen jobbar tillsammans med familjen för att detta ska bli verklighet.

 

Bidra gärna till Ingmarsö Kulturlandskap genom att Swisha till: 1230951475

Informationsbrev 1, 2024

Om Ingmarsö kulturlandskap

bottom of page