Gästhamn

GÄSTHAMNEN HAR I VÅR FLYTTATS TVÄRS ÖVER VIKEN.

Under säsongen 2018 kommer servicen i hamnen successivt att byggas upp. Under hösten kommer vårt nya servicehus att stå färdigt med hamnkontor, wc, duschar, landström och dricksvatten.

Läs senaste nytt!

Hamnen är belägen på södra Ingmarsö, 200 m öster om ångbåtsbryggan.
Gästplatser: 15-20
Förtöjning: boj, y-bom eller långsides
Avgifter för 2018 är inte fastställda ännu:
XXX kr/dygn för båt upp till 12 m längs med bryggan
XXX kr/dygn för båt över 12 m längs med bryggan
XX kr/dag