Styrelsen

Byalagets styrelse vald vid årsmötet 2018

 Funktion  Namn  Telefon
Ordförande: Elisabet Wennlund 0707 71 71 71
Vice ordförande: Ulf Hedquist 0733 57 26 74
Sekreterare och bitr. webmaster: Bertil Ågren 0735 56 72 53
Vice sekreterare: Cicci Renström-Suurna 0708 75 53 17
 Kassör: Karin Gällnö 0704 43 16 93 Adjungerad i styrelsen
Webmaster: Lotta Ljungberg 0707 17 22 27
 Ledamöter & suppleanter Stefan Ljungberg 0705 93 14 32
Henrik Pettersson 0736 79 31 41
Fredrik Ljungberg 0707 67 45 89
Patrik Hinders 0768 84 61 51

Du är välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen direkt eller mejla till  byalaget@ingmarso.se
Nedan personer är kontakt åt följande förening/projekt på ön

Kjell Torlén Västra Femsunds tomtägarförening, Östra Femsunds tomtägarförening,
Patrik Hinders Samfälligheten S:10
Ulf Hedquist Stiftelsen Ingmarsö Norrgård & Skola och Ingmarsö skola
Henrik Pettersson Ingmarsö Vägförening
Lotta Ljungberg Ingmarsö Bygdegårdsförening, Skärgårdsrådet Österåker
Bertil Ågren Stiftelsen Ingmarsö Norrgård & Skola, Ingmarsö Kulturlandskap.
Elisabet Wennlund Ingmarsö frikyrkoförsamling

Valberedning
Jan Andersson
Christer Sandberg
Björn Zabell

Verksamhetsberättelse 2017-2018
Verksamhetsplan 2018-2019

Byalagets årsmötesprotokoll 2018