Styrelsen

Byalagets styrelse vald vid årsmötet 2017

 Funktion  Namn  Telefon Epost
Ordförande: Elisabet Wennlund 0707 71 71 71
Vice ordförande: Ulf Hedquist 0733 57 26 74
Sekreterare och bitr. webmaster: Bertil Ågren 0735 56 72 53
Vice sekreterare: Cicci Renström-Suurna 0708 75 53 17
 Kassör: Göran Råckle  0706 61 15 12
Webmaster: Lotta Ljungberg 0707 17 22 27
 Ledamöter & suppleanter Stefan Ljungberg 0705 93 14 32
Henrik Pettersson 0736 79 31 41
Fredrik Ljungberg 0707 67 45 89

Du är välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen direkt eller mejla till  byalaget@ingmarso.se
Nedan personer är kontakt åt följande förening/projekt på ön

Kjell Torlén Västra Femsunds tomtägarförening, Östra Femsunds tomtägarförening,
Göran Råckle Ingmarsö Fiskhamnsförening, kommunkontakt och skärgårdstrafiken
Ulf Hedquist Stiftelsen Ingmarsö Norrgård & Skola och Ingmarsö skola
Henrik Pettersson Ingmarsö Vägförening
Lotta Ljungberg Ingmarsö Bygdegårdsförening, Skärgårdsrådet Österåker
Bertil Ågren Stiftelsen Ingmarsö Norrgård & Skola, Ingmarsö Kulturlandskap.
Elisabet Wennlund Ingmarsö frikyrkoförsamling