Ingmarsökartan

Karta över Ingmarsö

En utförlig och informativ karta finns över Ingmarsö, Brottö och grannön Finnhamn. Den är tänkt att fungera som en vägvisare till de natur- och kulturvärden som finns på öarna, samt att vägleda besökare. Flera vandringsleder är markerade, och på baksidan finns en hel del information om öarna. Kartan har gjorts av en arbetsgrupp inom byalaget med ekonomiskt stöd av EU. Fullt utvikt mäter den 80×42 cm och finns gratis i affären på Ingmarsö.

Kartan som pdf-fil att skriva ut själv

Hämta Ingmarsökartan som pdf-fil

Ingmarsökartan i mobilen

Kartan finns i digital form för navigerings appar i din smarta telefon.
Gör så här:
Kontakta Bertil Ågren för mer info.
Passande appar för: Iphone, Multiplans Offline Maps och Android-telefon, Locus Map Free