Gästhamnen

SENASTE NYTT OM INGMARSÖ GÄSTHAMN

2017-08-29
Ansökan steg 1 från SeaStop till Central Baltic blev godkänd och vi arbetar nu vidare med detaljerade kalkyler inför ansökan steg 2 som ska vara inlämnad 15 september. Beslut tas den 30 november och projektet kan starta dagen därpå, den 1 december. Det innebär för Ingmarsös del att det praktiska arbetet med flytt av brygganläggningen från Eklunds kan börja på nyåret.
Vi kan förhoppningsvis förbereda under denna höst med att bygga nytt landfäste och byta ut ”kommunbryggan” mot en ny. Utanpå denna kommer gästhamnen att anslutas.

2017-03-23
En framtida utveckling av Ingmarsös gästhamn kommer att innebära en förflyttning av bryggor och utrustning från Eklunds fastighet till landfästet vid nuvarande s.k. kommunbryggan vid Norrgårdens sjöbod. Med hänsyn tagen till markägoförhållanden, strandskyddsregler och tillgänglighet till service och gångvägar på̊ ön har den nuvarande kommunbryggan bedömts som mest lämplig för den framtida utvecklingen.

Förflyttningen och utvecklingen av Ingmarsös gästhamn planeras att ske inom projektet SeaStop, ett större EU projekt med förankring i Stockholms, Ålands och Finlands skärgårdar. Enligt planerna för SeaStop kommer finansiering omfattas av medel från Central Baltic (EU-medel), Landstinget, kommunerna och Länsstyrelsen. Ansökan om EU medel är inlämnad nu i feb och besked väntas under hösten.
Länk till hemsidan för SeaStop

Ett 20-tal gästhamnar i Österåker, Värmdö och Norrtälje kommun deltar i projektet och där har vi på Ingmarsö fått möjlighet att delta. Utvecklingsprojektet startar jan 2017 och verksamheterna skall vara i drift våren 2018.

Det passar mycket bra för oss på Ingmarsö eftersom vi står inför en framtida utmaning och utveckling av vår gästhamn år 2018 som vi på det här sättet får stöd och möjlighet att genomföra. Att Ingmarsö även fortsättningsvis har en gästhamn är väldigt viktigt. En gästhamn skapar underlag för affären, bensinmacken, varvsservice, Norrgården, bed&breakfast, ridning, kajakuthyrning, krogen, bageriet och annan nuvarande och kommande service på ön.

En närmare presentation av projektet kommer att ske vid kommunmötet på ön i slutet av mars (information kommer på hemsidan och anslås). Ingmarsö har via byalagets styrelse bildat en projektgrupp som tillsammans med kommunen (K nedan i listan) arbetar med gästhamnens utveckling på ön.

Du är välkommen att ställa frågor till projektgruppen-se namn nedan: Göran Haglund Monica Hinders Patrik Hinders Ulf Hedkvist Elisabet Wennlund Bertil Ågren Kristina Eineborg(K) Anna Anderman (K)

Bakgrund
Lena och Leif Eklund kommer att driva gästhamnsverksamheten tom 2017 och därefter kommer ingen gästhamnsverksamhet att finnas kvar på Eklunds fastighet Ingmarsö 2:93
Det innebär att bryggor med bryggförtöjningar, y-bommar, elstolpar, bojar med bojstenar kommer att säljas, helst till någon som vill driva gästhamn på Ingmarsö. Servicehusen kommer inte att flyttas.

Det blir då en möjlighet för någon annan på Ingmarsö att driva gästhamn på ön.

Lena och Leif Eklund kommer att bo kvar på sin fastighet och hjälper gärna till med råd och delar med sig av sin erfarenhet för de som är intresserade av gästhamnsverksamhet.

Kommunen är positiv till att stödja en nyetablering av gästhamnsverksamhet på Ingmarsö då det är en viktig del av öns fortsatta utveckling och det finns möjlighet att söka projektmedel på olika sätt.