Vägförening

Vår styrelse bor ju på olika ställen på ön, MEN VI SER INTE ALLT! Därför är vi väldigt tacksamma för all information som ni alla kan och vill ge oss.
Vår mejladress är vagforeningen(@)ingmarso.se, använd den MYCKET (ta bort paranteserna i mailadressen)!

Historia

Ett första embryo till en vägförening på Ingmarsö var 1958 när man förhandlade sig till ett bidrag för att hålla vägarna så is och snöfria så att man kunde framföra häst med vagn utan problem.
Den 25 augusti 1966 skickades en ansökan om att få bilda en vägsamfällighet på Ingmarsö underskrivet av vägstyrelsen för ”Ingmarsö väghållningsskyldige” Oskar Eriksson, Lennart Malmgren, Lars Ljungberg, Kjell Andersson och Voldemar Zeisig, Först den 1 januari 1977 kunde samfälligheten Ingmarsö vägförening starta. Då valdes Per-Oskar Eriksson till ordförande.
Den första tiden måste ha varit oerhört jobbig för Per-Oskar innan alla vägarna som ingick i projektet blev byggda. Per-Oskar avgick tillsammans med hela styrelsen 1993 och nyval av hela styrelsen gjordes. Liselott Karlsson blev nästa ordförande. Hon satt till 2006. Vid valet det året blev Ingrid Nilsson vald att bli ordförande. 2011 ville inte Ingrid fortsätta. Samtidigt sade Rolf Månsson upp sig som entreprenör för vägunderhållet. Man gick ut med en erbjudan om att ta över efter Rolf. Ett anbud kom in. Det var från Henrik Pettersson och han fick också entreprenaden. Ett våldsamt arbete började också för valberedningen, som hade svårt att hitta någon ordförandekandidat. Efter att ALLA andra möjligheter hade gått om intet så blev Jan Lövros vald. Idag består vägföreningens styrelse av:
Ordförande Jan Lövros,
Sekreterare Anders Edenfelt
Kassör Christina Axelsson,
Ledamöter Mia Alonzo och Arne Follstad
Vi har 2 suppleanter Christer Sandberg och Ewa Zimmerman