Skola

frontskolan2013

Termin 2015/2016 är verksamheten i ”malpåse” pga lågt barnantal men man har lovat att öppna upp om det finns elever som vill gå i skolan

Ingmarsö Skola.

På Ingmarsö skola går barnen från förskoleklass till årskurs 5.

Vi har ett nära samarbete mellan förskola, skola och fritidshem.
Det är en liten och trygg verksamhet där barnen får utvecklas i sin egen takt.
Verksamheten bedrivs i en gammal och fin byggnad med tillgång till undervisningssal och bibliotek.
Närheten till naturen är en viktig del i verksamheten och en stor del av undervisningen sker utomhus.
I undervisningen används bland annat av datorer, Ipads och Smartboard.
slöjd, musik-och idrottsundervisning bedrivs på Ljusterö skola en dag i veckan.