Styrelse

2017 års styrelse:

Ordförande    Lotta Ljungberg 070-7172227
vice ordf.        Göran Sillén
sekreterare     Monica Hinders
Kassör            Mia Alonzo
Ledamot         Joakim Åsberg
Ledamot         Lisa Berlin
Ledamot         Gustav Ryback
Bokningsansvarig: Natalie Beck
0708754212 / lurkan.ingmarso@hotmail.com