Information från Bygdegårdsföreningen

Det här händer på Lurkan 2019:
30/3 – PUBkväll 17-22
18/04 – ännu ej planerat
25/5 – efter Byalagets årsmöte kör vi mat och pub 17-01
1/6 -ännu ej planerat
13/7 -INGMARSÖDAGEN 11,00-01,00
6/9 – Pub med musikquiz  16,00-21,00
5/10 – Oktobertema
2/11 Allhelgonamarknad 15,00 därefter PUB
10/11 SIKFEST – knytkalas
22/11 ännu ej planerat
13/12 – Luciaskoj
12/12 Pensionärslunch för öns bofasta pensionärer

2018-03-02
Protokoll från Bygdegårdsföreningens årsmöte.
Läs protokollet!