Händelse

Glädjande nyhet på mötet om kulturlandskapet!

På mötet på Lurkan där 40 personer samlats i lördags, berättade arbetsgruppen för Ingmarsö kulturlandskap om hur det har gått under året med att hålla jordbrukslandskapet öppet och hur viktigt detta är för allas vårt välbefinnande.

Verksamheten har ju hittills drivits på ideell nivå men på mötet blev den stora nyheten att vi nu, genom ett generöst bidrag från Björn Carlson, kan bygga ett bostadshus på Norrgården. Det gör att vi kan få en långsiktig lösning och kan erbjuda jordbruksarrende inkl. bostad för en professionell jordbrukare/naturvårdare.

Norrgårdstiftelsens styrelse och styrgruppen för Ingmarsö Kulturlandskap drar nu igång projektet omgående med husbygge och att leta bonde.

För mer information kontakta:
Kjell Torlén, kjell@torlen.se, 070-529 30 32
Bertil Ågren, bertil.e.agren@gmail.com, 073-556 72 53
Anna Koffman, anna_koffman@hotmail.com, 0708-123 096

Årets Ingmarsöbo utsedd

Årets Ingmarsöbo 2019.

För hennes synnerligen goda insatser och arbete för att höja trivseln och smakupplevelserna på Ingmarsö har Ingmarsö byalag beslutat att ge denna utmärkelse till

Karin Lagerberg

År efter år ringlade köerna långa i väntan på att ljudet från Karins lilla tvåhjulstraktor skulle höras i backen.
På flaket, dagens skörd av tomater, gurkor, basilika och kålrabbi som gick åt i ett nafs.
På köpet fick man goda recept och råd.
Karin gjorde ”Ingmarsötomaten” vida känd utanför ön för sin utsökta smak och sötma.

Med sina insatser i biblioteket har hon dessutom, vid sidan av det mer jordnära bruket, även odlat och mättat  Ingmarsös litterära hunger.

Gästhamnen invigd!

Så kom då äntligen dagen, den första maj 2019, när Leif och Lena Eklund klippte det blågula bandet vid trappan upp till servicehuset i Ingmarsös nya gästhamn. Visserligen saknas fortfarande en hel del av de utlovade servicefunktionerna, men det är ändå lätt att se var till exempel bastun, kontoret eller toaletterna ska vara.

Ett hundratal ingmarsöbor och besökare hade samlats på grusplanen framför det nya servicehuset för att vara med om invigningen. Delar av Ingmarsö Hafsband underhöll en stund innan dagens konferencier Cicci Renström Suurna presenterade den första invigningstalaren Elisabet Wennlund som har varit ledare för hela projektet med nya gästhamnen. Elisabet berättade i korta drag hur planerna framskridit och betonade allt ideellt arbete som lagts ner. Nästa talare var Mats Örblom från SeaStop, den största finansiären. Han hyllade den bortgångne visionären Henri Tengvall, som ansåg att de 40 miljoner i EU-bidrag som upprustningen av 21 gästhamnar i Stockholms, Ålands och Finlands skärgårdar ”var det största som hänt skärgården sedan ryssen härjade här 1719”.

Landshövding Sven-Erik Österberg, kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher och skärgårdsregionrådet (tidigare titel landstingsrådet) Gustav Hemming talade alla om den stora vikten av en levande skärgård, ett blomstrande näringsliv, bra transporter och möjligheter för fler att bosätta sig i skärgården.
Hemming tipsade dessutom projektgruppen att gå vidare med nya satsningar när de ändå var igång.
Det replikerade Elisabet snabbt på och berättade om arbetshamnen och återvinningscentralen.

Ulf Hedquist som representerade Ingmarsö Utveckling AB, som ska driva gästhamnen berättade att på servicehuset 45 kvm ryms fyra duschar, fyra toaletter, en bastu, en tvättstuga och ett kontor. Dessutom finns en anläggning som kan avsalta 14 000 liter vatten per dygn och och ett reningsverk som kan rena 6 000 liter avloppsvatten per dygn.
Unikt för den nya gästhamnen är besättningarnas möjlighet att kunna sortera även komposterbara sopor.
Bryggan kommer att ha 30 + 5 gästplatser och djupet kommer att vara mellan 4,5 och 7 meter. Elektricitet och gratis wifi kommer att tillhandahållas.

Leif och Lena Eklund som så framgångsrikt drivit Ingmarsös ”gamla” gästhamn fram till 2017 kallades fram och klippte bandet. Som ett symboliskt tecken på att budkaveln går vidare fick den nya gästhamnen en av de blå roddbåtar som gästerna i den gamla kunde ro till affären eller krogen med.

Att rita ett hus och bygga efter den ursprungliga planen går sällan utan svårigheter, men om man ska bygga i strandkanten och delvis på gammal sjöbotten kan man vara säker på att problemen blir många. Det har byggets projektledare Ulf Hedquist, med stor hjälp av Kjell Torlén, verkligen fått erfara. Tillsamman med byggnadsfirman Täljö Gård AB (Lars Hedman och hans tre polska medarbetare) har de fått tänka om och tänka nytt många gånger. De har alltid hittat bättre lösningar än de ursprungliga.

Till exempel då det visade sig att berget var mycket brantare än man trott på husets norrsida och man då fick göra en annan lösning för grundkonstruktionen för reningsverk och avlopp. Men även om några dagars arbete återstår innan allt fungerar som planerat är gästhamnen nu invigd med pompa och ståt.

Miljöarbete på Ingmarsö

Byalaget har fortsatt miljöarbetet på Ingmarsö som med olika intensitet pågått sedan 80-talet då nuvarande område för ”sopgård” utvecklades i ett framgångsrikt projekt för källsortering och kompostering som Lasse Westling mfl ansvarade för. Nu har vi sedan 2013 åter försökt uppmärksamma kommunen och Roslagsvatten på den viktiga källsorteringen ur miljösynpunkt. Vi har också fört samtal med kommunen angående kommunens miljömål och vad målen innebär för oss på ön. Kommunpolitikerna har nu beslutat att stödja att Ingmarsö får en Återvinningscentral (ÅVC) för att utöka möjligheten att källsortera. Modellerna och erfarenheterna från ÅVC som byalaget har pekat på finns på Möja och Svartsö. Där har man inhägnad ÅVC som är bemannad vissa tider för inlämning av avfall i samtliga fraktioner inklusive byggavfall och miljöfarligt avfall.

Planer på ÅVC
Vid ett möte på Ingmarsö den 19 feb informerade Roslagsvatten/Österåkers vatten att dom kommer att påbörja en planering för att kunna föreslå sin styrelse och kommunen att en ÅVC ordnas på Ingmarsö. Förutsättningarna är goda på den nuvarande platsen för sopkomprimatorn , ”sopgården” , som en gång iordninggjordes för en källsortering. Platsen står där och väntar och kan användas direkt.

Vad kan du göra för miljön?
En viktig förutsättning för att vi ska bidra till miljöarbetet i väntan på en ÅVC är att vi alla komposterar vid vår egna fastighet. Det blir fantastisk jord till rabatter, trädgårdsland, bärbuskar och blomkrukor! Komposterbart avfall beräknas utgöra 40% av vårt hushållsavfall och behöver gå tillbaka till jorden. Så om du inte är odlare så sprid bara ut jorden så den kommer med i det biologiska kretsloppet. Är du osäker på hur man gör så finns det flera mycket erfarna komposterare på ön som du kan fråga!

FORTSÄTT KOMPOSTERA ELLER BÖRJA NU!
Och fortsätt använda de möjligheter till källsortering som redan finns på ön med grovsopor, miljöfarligt avfall, glas och tidningar!

Nytt på hemsidan!

Nu har vi påbörjat en förändring av vår hemsida. Till att börja med denna ruta där vi kommer att lägga ut aktuell information med utrymme för lite längre texter och bilder.
Bredvid ligger nu evenemangskalendern i en separat ruta med de närmast kommande händelserna. Klickar man där kommer hela kalendern upp.