Missionshuset

SOMMARPROGRAM 2019

Missionshusets program 2019

 


Gåva till Ingmarsö Missionshus, plusgiro 414 03 62-7
Medlemsavgift till Ingmarsö Frikyrkoförsamling, 100:- per år