Missionshuset

SOMMARPROGRAM 2018

 

Kommer inom kort!


Gåva till Ingmarsö Missionshus, plusgiro 414 03 62-7
Medlemsavgift till Ingmarsö Frikyrkoförsamling, 100:- per år