Ingmarsödagen

INGMARSÖDAGEN 2018

PROGRAM KOMMER!

 

Vill du ha mer info kontakta Lotta 070-7172227. Uppdaterad info kommer kontinuerligt på Ingmarsö hemsida. www.ingmarso.se samt på vår FB-sida –Ingmarsö bygdegårdsförening, samt lappar på ön.

VÄLKOMNA!