Ingmarsödagen

INGMARSÖDAGEN 2018

14 juli
11,00-01,00 med uppehåll ca 15,00-19,00
Marknad,Ingmarsöloppet,scen uppträdanden,dans på kvällen
Programmet sammanställs för fullt.

 

Vill du ha mer info kontakta Lotta 070-7172227. Uppdaterad info kommer kontinuerligt på Ingmarsö hemsida. www.ingmarso.se samt på vår FB-sida –Ingmarsö bygdegårdsförening, samt lappar på ön.

VÄLKOMNA!